Συμφωνίες

Συμφωνίες

Η Αλκμαίων σύντομα θα συνάψει νέα συμφωνία με εταιρεία του εξωτερικού τόσο
για τη διανομή των προϊόντων της στην εγχώρια και διεθνή αγορά όσο και για την
εξέλιξη των δυνατοτήτων των εν λόγω προϊόντων. Μετά την επίτευξη της
συμφωνίας και την ανάπτυξη της επιμέρους τεχνολογικής πλατφόρμας θα
ενημερωθείτε.

Κορυφαία Άρθρα

Εταιρική Aνάπτυξη

Συνεργαζόμαστε με εταιρεία του εσωτερικού για να αποκτήσουμε σύστημαπιστοποίησης ISO

Συμφωνίες

Η Αλκμαίων σύντομα θα συνάψει νέα συμφωνία με εταιρεία του

Scroll to Top