Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα

Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα

Ο υβριδικός φακός επαφής ClearKone® μπορεί να εφαρμοστεί σε πρώιμα, ενδιάμεσα, ή και προχωρημένα στάδια κερατόκωνου αλλά και σε επιμέρους
περιπτώσεις όπως για παράδειγμα μετά από επέμβαση διασύνδεσης κερατοειδικού κολλαγόνου σε συνδυασμό ή μη επεμβάσεων κερατοειδικής εξομάλυνσης (φωτοδιαθλαστική κερατεκτομή, φωτοθεραπευτική κερατεκτομή, ένθεση κερατοειδικών δακτυλίων), ή σε περιπτώσεις ανωμαλιών του κερατοειδή πέραν των συνηθισμένων διαθλαστικών σφαλμάτων. Τα κύρια χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου υβριδικού φακού είναι α) ο σχεδιασμός ανάποδης γεωμετρίας ώστε να μην έρχεται σε επαφή με την επιφάνεια του κώνου για την αποφυγή επιπλοκών και β) το άριστο και σταθερό κεντράρισμα του υβριδικού φακού στον άξονα όρασης για την επιτυχή μείωση των οπτικών εκτροπών με αποτέλεσμα βέλτιστη οπτική οξύτητα. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου υβριδικού φακού μπορείτε να βρείτε στα παρακάτω φυλλάδια και
στον ειδικό ιστοχώρο που έχει δημιουργήσει η Αμερικανική εταιρεία www.treatkeratoconus.com.

Young woman with contact lenses on a gray background
Κορυφαία Άρθρα

Εταιρική Aνάπτυξη

Συνεργαζόμαστε με εταιρεία του εσωτερικού για να αποκτήσουμε σύστημαπιστοποίησης ISO

Συμφωνίες

Η Αλκμαίων σύντομα θα συνάψει νέα συμφωνία με εταιρεία του

Scroll to Top